asparuhovo logo

Район „Аспарухово“ се включва в инициативата „Заедно за блок 302, Владиславово“

Район „Аспарухово“ се включва в инициативата „Заедно за блок 302, Владиславово“. Вчера бе поставена кутия за дарения на първия етаж в сградата на кметството. Можете да я намерите на гише „Деловодство“. Нека обединим сили и помогнем.

Facebook