asparuhovo logo

Телефонен указател

Име, фамилияДлъжностТелефон
РЪКОВОДСТВО
1 Ивайло Маринов Кмет на район 370 - 040
2 Боян Петров Заместник-кмет 370 - 070
3
Милена Кукова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секретар на район 370 - 065
4 Галя Димова - Дойчева Главен архитект 370 - 080
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Обща администрация"
5 Даниела Панайотова Директор
370 - 965
6
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси" 370 - 270
7
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние" 370 - 270
8
Виолина Младенова
Главен специалист "Информационно и деловодно обслужване" 370 - 141
9
Цветанка Димитрова
Гл.специалист "Контролни дейности" 370 - 141
10
Юлия Димитрова
Главен специалист 370 - 141
11
Йонка Симеонова
Главен счетоводител 370 - 026
12
Нели Щерева - Хомякова
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи" 370 - 026
13
Станислава Спирдонова
Счетоводител 370 - 957
14
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК" 370 - 045
15
Владимир Иванов
Главен експерт "Системен администратор"  
16
Доротея Иванова
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
17
Русанка Петкова
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
18
Тодорка Колева
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Устройство на територията"
19
Адрияна Михалева
Директор на дирекция 370 - 090
20
Ренета Стоянова
Главен експерт „Инженерна инфраструктура, регистрация и паспортизация на строежи“ 370 - 076
21
Ирена Семерджиева
Главен експерт "Участъков архитект" 370 - 076
22
Христина Косева
Главен специалист "Екология" 370 - 480
23
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник" 370 - 799
24
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт 370 - 799
25
Величко Узунов
Главен експерт 374 - 666
26
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист" 374 - 666
27
Анани Янков
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
28
Иван Василев
Старши юрисконсулт 378 - 508
29
Йордан Йовчев
Главен експерт "Геодезия и благоустройство" 378 - 508
30
Венцеслава Маврова
Главен експерт "Геодезист" 378 - 816
31
Пламена Симеонова
Главен специалист "Процедиране на ПУП" 378 - 816
32
Сашо Йорданов
Главен специалист 378 - 570
33
Дарина Стойкова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
34
Тургут Мехмед
Главен инженер 370 - 956
35
Румeна Лукова
Главен специалист "Инженерна инфраструктура и екологичен контрол" 370 - 956
36
Димитър Коцев
Главен специалист 370 - 956
Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"
37
Христина Атанасова
Директор 370 - 428
38
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
39
Дорияна Кирчева
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
40
Веселина Енева
Главен инспектор „Контролни дейности“ 370 - 480
41
Петър Друмев
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
42
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
43
Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
44
Васил Куликов
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
45
Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
46
Даниела Добрева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
47
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт 370 - 961
48
Катерина Панайотова
Старши юрисконсулт 370 - 961
49
Цветана Манева
Старши юрисконсулт 370 - 961
50
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности" 370 - 060
51
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност" 370 - 060
52
Димитричка Стаменова
Гл.специалист "Контролни дейности"  
53
Стефка Жекова
Гл.специалист "Жилищно настаняване" 370 - 140
54
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване" 370 - 040
55
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН 370 - 350
56
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 392
57
Милена Светославова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
58
Стефан Стоянов
Главен експерт "Екология" 370 - 130
Други
59
Дежурен по район
  370 - 023

Карта на сайта