asparuhovo logo

Телефонен указател

Име, фамилияДлъжностТелефон
РЪКОВОДСТВО
1 Ивайло Маринов Кмет на район 370 - 040
2 Боян Петров Заместник-кмет 370 - 070
3 Адиле Кямил Заместник-кмет 378 - 508
4
Милена Кукова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секретар на район 370 - 065
5 Галя Димова - Дойчева Главен архитект 370 - 080
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Обща администрация"
6 Даниела Панайотова Директор
370 - 965
7
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси" 370 - 270
8
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние" 370 - 270
9
Боряна Николова
Главен експерт "ЕСГРАОН" 370 - 270
10
Виолина Младенова
Главен специалист "Информационно и административно обслужване" 370 - 141
11
Юлия Димитрова
Главен специалист  ПЧОТ 370 - 141
12
Йонка Симеонова
Главен счетоводител 370 - 026
13
Нели Щерева - Хомякова
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи" 370 - 026
14
Станислава Спирдонова
Счетоводител 370 - 957
15
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК" 370 - 045
16
Георги Николов
Системен администратор  
17
Доротея Иванова
 
Специалист ПЧОТ  
18
Русанка Петкова
 
Специалист ПЧОТ  
19
Тодорка Колева
 
Специалист ПЧОТ  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Устройство на територията"
20
Адрияна Михалева
Директор на дирекция 370 - 090
21
Ренета Стоянова
Главен експерт „Инженерна инфраструктура, регистрация и паспортизация на строежи“ 370 - 076
22
Ирена Семерджиева
Главен експерт "Участъков архитект" 370 - 076
23
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник" 370 - 799
24
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт 370 - 799
25
Величко Узунов
Главен експерт "Геодезия и благоустройство" 374 - 666
26
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист" 374 - 666
27
Анани Янков
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
28
Иван Василев
Старши юрисконсулт 370 - 799
29
Венцеслава Маврова
Главен експерт "Геодезист" 378 - 816
30
Пламена Симеонова
Главен специалист "Процедиране на ПУП" 378 - 816
31
Дарина Стойкова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
32
Тургут Мехмед
Главен инженер 370 - 956
33
Румeна Лукова
Главен специалист УО 370 - 956
34
Димитър Коцев
Главен специалист УО 370 - 956
Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"
35
Христина Атанасова
Директор 370 - 428
36
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
37
Дорияна Кирчева
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
38
Веселина Енева
Главен инспектор „Контролни дейности“ 370 - 480
39
Петър Друмев
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
40
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
41
Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
42
Васил Куликов
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
43
Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
44
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт 370 - 961
45
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности" 370 - 060
46
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност" 370 - 060
47
Стефка Жекова
Гл.специалист "Жилищно настаняване" 370 - 140
48
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване" 370 - 040
49
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН 370 - 350
50 Василена Георгиева Главен експерт "Екологичен контрол" 370 - 130
51
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
52
Милена Светославова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
53
Миглена Грудева
Главен специалист "Контролна дейност" 370 - 141
Други
54
Дежурен по район
  370 - 023