asparuhovo logo

Телефонен указател

Име, фамилияДлъжностТелефон
РЪКОВОДСТВО
1 Ивайло Маринов Кмет на район 370 - 040
2
Милена Кукова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секретар на район 370 - 065
3 Галя Димова - Дойчева Главен архитект 370 - 080
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Обща администрация"
4 Даниела Панайотова Директор
370 - 965
5
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси" 370 - 270
6
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние" 370 - 270
7
Виолина Младенова
Главен специалист "Информационно и деловодно обслужване" 370 - 141
8
Цветанка Димитрова
Гл.специалист "Контролни дейности" 370 - 141
9
Юлия Димитрова
Главен специалист 370 - 141
10
Йонка Симеонова
Главен счетоводител 370 - 026
11
Нели Щерева - Хомякова
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи" 370 - 026
12
Станислава Спирдонова
Счетоводител 370 - 957
13
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК" 370 - 045
14
Владимир Иванов
Главен експерт "Системен администратор"  
15
Доротея Иванова
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
16
Русанка Петкова
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
17
Тодорка Колева
 
Специалист "Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Устройство на територията"
18
Адрияна Михалева
Директор на дирекция 370 - 090
19
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт 378 - 816
20
Ренета Стоянова
Главен експерт „Инженерна инфраструктура, регистрация и паспортизация на строежи“ 370 - 076
21
Ирена Семерджиева
Главен експерт "Участъков архитект" 370 - 076
22
Христина Косева
Главен специалист "Екология" 370 - 799
23
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник" 370 - 799
24
Величко Узунов
Главен експерт 374 - 666
25
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист" 374 - 666
26
Анани Янков
Главен специалист "Участъков архитект" 370 - 793
27
Иван Василев
Старши юрисконсулт 378 - 508
28
Цветана Манева
Главен специалист “Управление на отпадъците” 370 - 961
29
Йордан Йовчев
Главен експерт "Геодезия и благоустройство" 378 - 508
30
Венцеслава Маврова
Главен експерт "Геодезист" 378 - 816
31
Стамена Тунчева
Главен експерт "Участъков архитект" 370 - 793
32
Пламена Симеонова
Главен специалист "Процедиране на ПУП" 378 - 816
33
Сашо Йорданов
Главен специалист 378 - 570
34
Дарина Стойкова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
35
Тургут Мехмед
Главен специалист "Екология" 370 - 956
36
Румeна Лукова
Главен специалист "Инженерна инфраструктура и екологичен контрол" 370 - 956
37
Димитър Коцев
Главен специалист 370 - 956
Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"
38
Христина Атанасова
Директор 370 - 428
39
Надежда Петрова
Главен инспектор "Контролни дейности" 370 - 480
40
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
41
Веселина Енева
Главен инспектор "Контрол на бюджетни приходи" 370 - 480
42
Петър Друмев
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
43
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
44
Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
45
Станислав Радев
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
46
Васил Куликов
Главен експерт Архитектура 370 - 793
47
Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
48
Даниела Добрева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
49
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт 370 - 961
50
Катерина Панайотова
Старши юрисконсулт 370 - 961
51
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности" 370 - 060
52
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност" 370 - 060
53
Димитричка Стаменова
Гл.специалист "Контролни дейности"  
54
Стефка Жекова
Гл.специалист "Жилищно настаняване" 370 - 140
55
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване" 370 - 040
56
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН 370 - 350
57
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 392
58
Милена Светославова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
59
Стефан Стоянов
Главен експерт "Екология" 370 - 130
Други
60
Дежурен по район
  370 - 023