asparuhovo logo

Разрешения за строеж 2024

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
44 03.07.2024 Вилна сграда и гараж със ЗП: 126,68 кв.м и РЗП: 232,82 кв.м. в ПИ с идентификатор 10135.5405.3042 по плана на м-ст "Зеленика", гр. Варна.   10135.5405.3042 2 гр. Варна, по плана на м-ст "Зеленика"
43 03.07.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-83 /ПИ 10135.5405.3042 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 5 по плана на зона за отдих "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 92,00 кв.м и РЗП: 262,50 кв.м. IV-83 10135.5405.3042 5 по плана на ЗО "Прибой"
42 01.07.2024 Многофамилна жилищна сграда в УПИ IV-225 /ПИ 10135.5510.624 по КККР нa гр. Варна/, кв. 9, по плана на кв. "Галата", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 238,30 кв. м и РЗП: 955,20 кв. м. IV-225 10135.5510.624 9 по плана на кв. Галата
41 26.06.2024 Осем вилни сгради в УПИ I-070006 /ПИ 10135.5070.23 по КККР нa гр. Варна/, кв. 72, по плана на м-ст "Патрабана", район "Аспарухово", гр. Варна, "Вилна сграда 1" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 199,15 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 2" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 3" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 4" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 5" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 6" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 7" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 8" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 107,25 кв.м., I-070006 10135.5070.23 72 гр. Варна, по плана на м-ст "Патрабана"
40 24.06.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-1674 /ПИ 10135.5549.2583 по КККР нa гр. Варна/, кв. 2, по плана на СО "Прибой", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 108,50 кв.м. и РЗП: 315,70 кв.м. VIII-1674 10135.5549.2583 2 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
39 14.06.2024 Многофамилна жилищна сграда в УПИ X-3886 /ПИ 10135.5545.4392 по КККР нa гр. Варна/, кв. 15, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 123,40 кв.м, РЗП: 330,38 кв.м. и брут. РЗП: 472,07 кв.м. X-3886 10135.5545.4392 15 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
38 13.06.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-3717 /ПИ 10135.5403.3717 по КККР нa гр. Варна/, кв. 25, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 63,95 кв.м. и РЗП: 163,78 кв.м. VIII-3717 10135.5403.3717 25 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
37 06.06.2024 Жилищни сгради – I-ви етап: сграда 1 и сграда 2 със ЗП жил. сграда 1: 80,00 кв. м и РЗП жил. сграда 1: 189,90 кв. м, ЗП жил. сграда 2: 80,00 кв. м и РЗП жил. сграда 2: 189,90 кв. м и II-ри етап: сграда 3 и сграда 4 със ЗП жил. сграда 3: 80,00 кв. м и РЗП жил. сграда 3: 189,90 кв. м, ЗП жил. сграда 4: 80,00 кв. м и РЗП жил. сграда 4: 189,90 кв. м, в УПИ IV-358 /ПИ 10135.5545.4081 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 33 по плана на м. "Зеленика", гр. Варна. IV-358 10135.5545.4081 33 по плана на м. "Зеленика"
36 03.06.2024 "Вилна сграда" със ЗП: 202,26 кв.м. и РЗП: 202,26 кв.м. и "Ателие" със ЗП: 35,31 кв.м. и РЗП: 35,31 кв.м. в ПИ 10135.5401.1403 по КККР нa гр. Варна, по плана на СО "Боровец-север", район "Аспарухово", гр. Варна.   10135.5401.1403   гр. Варна, по плана на СО "Боровец-север"
35 03.06.2024 Плътна ограда с височина до 2,20 м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ V-5047 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4319 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 37, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна. V-5047 10135.5545.4319 37 гр. Варна, по плана на местност "Зеленика"
34 30.05.2024 Три еднофамилни жилищни сгради в УПИ XVII-254, 255 /ПИ 10135.5403.5675 по КККР нa гр. Варна/, кв. 23, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, "Жилищна сграда 1" със ЗП: 83,50 кв.м. и РЗП: 162,00 кв.м., "Жилищна сграда 2" със ЗП: 83,50 кв.м. и РЗП: 162,00 кв.м. и "Жилищна сграда 3" със ЗП: 83,50 кв.м. и РЗП: 162,00 кв.м. XVII-254, 255 10135.5403.5675 23 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
33 21.05.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-2410 /ПИ 10135.5426.2410 по КККР нa гр. Варна/, кв. 23, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 171,18 кв.м. и РЗП: 416,73 кв.м. IV-2410 10135.5426.2410 23 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
32 21.05.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-141 /ПИ 10135.5426.3277 по КККР нa гр. Варна/, кв. 34, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 111,47 кв.м. и РЗП: 164,57 кв.м. IX-141 10135.5426.3277 34 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
30 29.04.2024 Допълващо застрояване - навес в УПИ II - 424 /ПИ 10135.5426.3214 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 26, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна II - 424 10135.5426.3214 26 по плана на местност "Ракитника"
29 23.04.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-3075 /ПИ 10135.5426.3075 по КККР нa гр. Варна/, кв. 52, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 99,75 кв.м. и РЗП: 99,75 кв.м. VI-3075 10135.5426.3075 52 по плана на СО "Ракитника"
28 19.04.2024 Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация с обща номинална изходна мощност 40kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5511.45.1 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна, по плана на к. з. "Прибой"   10135.5511.45   по плана на к. з. "Прибой"
27 17.04.2024 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XIV-271 /ПИ 10135.5545.271 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 37 по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 181,00 кв.м и РЗП: 256,00 кв.м. XIV-271 10135.5545.271 37 по плана на м. "Зеленика"
26 05.04.2024 Плътна ограда с височина до 2,20 м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ IV-1592 /ПИ с идентификатор 10135.5404.4872 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 38, по плана на местност "Боровец-юг", гр. Варна IV-1592 10135.5404.4872 38 по плана на м. "Боровец-юг"
25 22.03.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-4954 /ПИ 10135.5403.4954 по КККР нa гр. Варна/, кв. 12, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 84,20 кв.м и РЗП: 275,00 кв.м. I-4954 10135.5403.4954 12 по плана на СО "Боровец-юг"
24 22.03.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LIV-5277 /ПИ 10135.5403.5343 по КККР нa гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 79,00 кв.м и РЗП: 89,00 кв.м. LIV-5277 10135.5403.5343 19 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
23 22.03.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-23 /ПИ 10135.5058.29 по КККР нa гр. Варна/, кв. 203, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 96,00 кв.м и РЗП: 192,00 кв.м. VII-23 10135.5058.29 203 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
22 22.03.2024 Подпорни стени с височина от 1,20 м до 2,00 м над нивото на прилежащия в основата им терен по североизточната, югоизточната и югозападната регулационни граници, разположени изцяло в УПИ XII-1582, /ПИ с идентификатор 10135.5506.238 по КККР на гр. Варна/, кв. 138, по плана на 29 - ти м. р. , гр. Варна.        
21 14.03.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXVIII-4099 /ПИ 10135.5545.4353 по КККР нa гр. Варна/, кв. 25, по плана на 28-ми м.р., район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 79,30 кв.м и РЗП: 215,35 кв.м. XXXVIII-4099 10135.5545.4353 25 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
20 12.03.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LVII-5276 /ПИ 10135.5403.5344 по КККР нa гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 80,50 кв.м и РЗП: 80,50 кв.м. LVII-5276 10135.5403.5344 19 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
19 12.03.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-3180 /ПИ 10135.5426.3180 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 26 по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 174,80 кв.м и РЗП: 522,60 кв.м. V-3180 10135.5426.3180   по плана на м. "Ракитника"
18 12.03.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LVI-5276 /ПИ 10135.5403.5345 по КККР нa гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 80,50 кв.м и РЗП: 80,50 кв.м. LVI-5276 10135.5403.5345 19 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
17 05.03.2024 Вилна сграда в ПИ 3753 /ПИ 10135.5403.3753 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 185 по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 109,77 кв.м и РЗП: 160,27 кв.м.   10135.5403.3753 185 по плана на м. "Боровец-юг"
16 27.02.2024 Плътна ограда с височина до 2,20 м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ XXXVIII-4099 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4353 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 45, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна. XXXVIII-4099 10135.5545.4353 45 по плана на местност "Зеленика"
15 26.02.2024 Две еднофамилни жилищни сгради и басейн в УПИ XVI-52 /ПИ 10135.5545.4264 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17 по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП жил. сграда 1: 65,00 кв. м и РЗП жил. сграда 1: 65,00 кв. м, ЗП жил. сграда 2: 50,00 кв. м и РЗП жил. сграда 2: 100,00 кв. м. XVI-52 10135.5545.4264 17 по плана на м. "Зеленика"
14 23.02.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-2543 /ПИ 10135.5426.2543 по КККР нa гр. Варна/, кв. 3, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 147,55 кв.м и РЗП: 255,85 кв.м. IX-2543 10135.5426.2543 3 по плана на СО "Ракитника"
13 19.02.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-2323 /ПИ 10135.5426.3265 по КККР нa гр. Варна/, кв. 33, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 83,20 кв.м и РЗП: 164,60 кв.м. IX-2323 10135.5426.3265 33 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
12 15.02.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-5392 /ПИ 10135.5403.5394 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 99 по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 113,60 кв.м и РЗП: 137,90 кв.м. VI-5392 10135.5403.5394 99 по плана на м. "Боровец-юг"
11 02.02.2024 Вилна сграда в ПИ 30497.502.216, кв. 2 по плана на м. "Орехчето", с. Звездица, Община Варна, със ЗП: 113,48 кв. м и РЗП: 201,48 кв. м.   30497.502.216 2 с.Звездица, по плана на м. "Орехчето"
10 02.02.2024 Плътна ограда с височина до 2,20 м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ XVII-3095 /ПИ с идентификатор 10135.5545.3129 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. XVII-3095 10135.5545.3129 17 по плана на СО "Зеленика"
9 29.01.2024 Допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ XVI - 2435,2436,2437 /ПИ 10135.5549.2563 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 66, по плана на м. "Прибой", гр. Варна XVI - 2435,2436,2437 10135.5549.2563 66 по плана на м. "Прибой"
8 22.01.2024 Основен ремонт, реконструкция, пристрояване, преустройство на сграда представляваща "Пълначна станция за кислород" и промяна на предназначението и в "Учебна работилница" в УПИ XXI-311 /ПИ 10135.5501.458 по КККР нa гр. Варна/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, със ЗП: 663,67 кв.м и РЗП: 824,29 кв.м. XXI-311 10135.5501.458 2 по плана на ЮПЗ
7 22.01.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ X-3060 /ПИ 10135.5545.4304 по КККР/, кв. 42, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 49,98 кв.м и РЗП: 99,96 кв.м. X-3060 10135.5545.4304 42 по плана на СО "Зеленика"
6 19.01.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-4348 /ПИ 10135.5404.4862 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 31 по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,88 кв.м и РЗП: 99,88 кв.м. XXI-4348 10135.5404.4862 31 по плана на м. "Боровец-юг"
5 18.01.2024 Шест еднофамилни жилищни сгради в УПИ II-4897 /ПИ 10135.5043.4900 по КККР нa гр. Варна/, кв. 205, по плана на м-ст "Карач Борун", район "Аспарухово", гр. Варна, всяка от които е със ЗП: 92,30 кв.м и РЗП: 200,10 кв.м., с обща ЗП: 553,80 кв.м и РЗП: 1200,60 кв.м. II-4897 10135.5043.4900 205 по плана на м-ст "Карач Борун"
4 11.01.2024 Етапно строителство на еднофамилна жилищна сграда, подпорни стени, плътна ограда и басейн в УПИ XIX-875 /ПИ 30497.505.9533 по КККР на Община Варна/, кв. 56 по плана на м. "Под село", с. Звездица, Община Варна. Етап 1: еднофамилна жилищна сграда със ЗП: 444,72 кв.м и РЗП: 867,57 кв.м, подпорни стени (зона 1), плътна ограда (зона 1) и басейн. Етап 2: подпорни стени (зона 2) и плътна ограда (зона 2). XIX-875 30497.505.9533 56 с.Звездица, по плана на м. "Под село"
3 08.01.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-816 /ПИ 30497.501.893 по КККР/, кв. 23, по плана на с. Звездица, общ. Варна, със ЗП: 112,14 кв.м и РЗП: 234,86 кв.м. XIX-816 30497.501.893 23 с.Звездица, по плана на с. Звездица
2 03.01.2024 Многофамилна жилищна сграда в УПИ XIV-71 /ПИ 10135.5510.147 по КККР нa гр. Варна/, кв. 14, по плана на кв."Галата", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 233,32 кв.м и РЗП: 1056,80 кв.м. XIV-71 10135.5510.147 14 гр. Варна, по плана на Галата
1 02.01.2024 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-3952 /ПИ 10135.5545.4201 по КККР нa гр. Варна/, кв. 31, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 67,85 кв.м и РЗП: 67,85 кв.м. VIII-3952 10135.5545.4201 31 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"