asparuhovo logo

Главен инспектор „Контрол по строителството"

Главен инспектор „Контрол по строителството"

Район „Аспарухово“, Община Варна търси дa назначи Главен инспектор „Контрол по строителството".

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.Образование –висше, образователно квалификационна степен – бакалавър, професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия ;
2.Професионален опит – минимум 2 години;
3.Компютърна грамотност - MS Office

4. Шофьорска книжка – кат. В

Кратко описание по длъжностна характеристика:
- извършване на проверки свързани с констатиране на незаконно строителство;
- съставя констативни протоколи и актове за констатирани нарушения по ЗУТ;

- заверяване на протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, упражняване на контрол по време на строителство;

- осъществява превантивен контрол за недопускане на строителна дейност без съответния разрешителен режим;
- връчване на актове и наказателни постановления;

- съставя актове по ЗАНН;

- води кореспонденция

Основни нормативни документи, необходими за изпълнението на длъжността:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други поднормативни актове по ЗУТ;

-  Закон за административните нарушения и наказания.


Можете да изпращате CV на официалния e-mail на Район „Аспарухово“, Община Варна
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и на място в районната администрация: гр. Варна, ул. „Народни будители" № 2.

Главен инспектор "Контрол по строителството"

Карта на сайта