asparuhovo logo

Почистване на район "Аспарухово"

Уважаеми жители на район „Аспарухово“,

Каним Ви да вземете участие в инициативата „Да изчистим България заедно“, която ще се проведе под наслов „Готови сме“ на 16.09.2023 г.

Идеята е да се почистят градинки, междублокови пространства, места за отдих и други.

На желаещите да участват ще бъдат предоставени помощни материали (чували и ръкавици).

От районната администрация ще бъде създадена необходимата организация за извозване на събраните отпадъци.

Телефон за контакт: 052 370 130 – Екологичен контрол