asparuhovo logo

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съобщение във връзка с изплащането на възнаграждения на членовете на СИК - преглед на съобщението...

 


ГРАФИК за предаване на изборни книжа и материали за II-ри ТУР - преглед на графика...

 


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г. - преглед на списъка...

 


 

График за 28.10.2023 г .за раздаване на изборни книжа и материали на СИК за Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. - преглед на графика...

 


 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на район „Аспарухово“ и кметствата Звездица и Константиново

Присъственото обучение на СИК, ще се проведе на 23-ти октомври (понеделник) и 24-ти октомври (вторник) от 18:00ч. в конферентна зала на ет.2 в административната сграда на Район „Аспарухово“ на ул.“Народни будители“ №2. Поради капацитета на залата, обученията ще се проведат по следния график:

 • на 23-ти октомври (понеделник) от 18:00ч. за СИК с номера от 352 до 365 включително:

(352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365)

 • на 24-ти октомври (вторник) от 18:00ч. за СИК с номера от 366 до 377 и №411, №386 и №387

(366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 411, 386 и 387)

 


Общинска избирателна комисия - Варна уведомява всички членове на СИК на територията на общината, че могат да участват в дистанционно обучение посредством Microsoft Teams, организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машина за гласуване.

Обучението ще се извърши на следните дати:

- 21 октомври 2023 г. (събота) от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Кликнете тук, за да се присъедините към срещата

Meeting ID: 330 008 860 726

Passcode: 9c4JyS

- 22 октомври 2023 г. (неделя) от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Кликнете тук, за да се присъедините към срещата

Meeting ID: 365 212 671 479

Passcode: MoFFyv

Базови насоки за работа с Microsoft Teams (PDF)

 


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Ви уведомяваме, че на 14.10 /събота/, от 08:30 до 17:00 ч. на гише 1 и 2 в районната администрация можете да подадете:

 •  Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) (при условие, че е наличен регистриран настоящ адрес на територията на съответния район към 28 април 2023 г. включително);

 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс) (за избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия)

 

 


 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. - преглед на списъка...

 


 

ЦИК публикува разяснителни материали за предстоящите избори за местни власти

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници, районни кметове и кметове на общини и населени места на 29 октомври 2023 г., Централна избирателна комисия изработва дигитални, видео и аудио материали, които публикува на своята интернет страница в раздел „Разяснителна кампания“ на адрес https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign 

 

Район „Аспарухово“ осигурява възможност на телефонен номер 052/370 270 и 052/370 065 , в работни дни, между 08:30 часа и 17:30 часа, избирателите с постоянен адрес/настоящ адрес на територията на община Варна да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ


Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г. (при условие, че е наличен регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден);

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г.. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;

Заявлението се подава от избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до предизборния ден.

Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден – до 21 октомври 2023г., и се адресират до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник.

Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата, до предаване на избирателните списъци на СИК. Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

 

 

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове. (Решение № 2154/31.08.2023 г. на Централната избирателна комисия).

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2, и искането трябва да е направено при условие, че имат регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са подали заявление за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат право и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са служебно вписани в избирателен списък част II или са подали декларация за вписване в списъка – част II.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 14 октомври 2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

      ► В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение № 17-МИ (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в районната администрация на гише 1 и 2 на ул.“Народни будители“ 2;
 • изпратено по факс: 052/370 030;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. Варна, ул. „Народни будители“№2.

 

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

      ► По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • на ел. поща – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.БЛАНКА

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

В случай че не сте успели да подадете заявление до 14 октомври 2023 г., разполагате с допълнителна възможност до 23 октомври 2023 г. при условие, че на е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

 


 

Заповед 3212 за местата за разполагане на агитационни материали - изтегляне на файл

 


 

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • По ЕГН .
  Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
 • По Адрес.
  След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. - изтегляне на файл

 

УВЕДОМЛЕНИЕ до граждани на друга държава членка на Европейския съюз - изтегляне на файл

 

Заповед 2980 за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Варна - изтегляне на файл

 

Заповед 2979 за образуване на избирателни секции на територията на община Варна - изтегляне на файл

 

КЛАСИФИКАТОР НА АДРЕСИТЕ ПО СЕКЦИИ - изтегляне на файл

 

ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г.) - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/hronograma

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 1. Как да се регистрирам за гласуване на местните избори 2023 г. по настоящ адрес?

  При избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 2. Кой има право да гласува в местни избори - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/faq/I
 3. Избирателни списъци - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/faq/II
 4. Избирателни комисии - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/faq/III
 5. Регистрация за участие в местни избори - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/faq/IV
 6. Кандидати за общински съветници и кметове - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/faq/V

Карта на сайта