asparuhovo logo

Новини

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“,

Уведомяваме Ви, че Община Варна организира кампания за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата, в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците. Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават са:

  •  отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);
  •  лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
  •  домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
  •  мастила и замърсени опаковки;
  •  фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

В Район „Аспарухово“ мобилен пункт за приемане на опасните отпадъци ще бъде достъпен за граждани на 17.03.2022 г. (четвъртък) от 9:00 ч. до 12:45 ч. на пазара на ул. „Моряшка“.

Съобщение

На 06.01.2022 г. /четвъртък/ по традиция в район „Аспарухово“ ще бъде отбелязан християнският празник Богоявление (Йордановден).

Програма:

9:00 ч. - Света литургия в православен храм „Св. цар Борис I“ – кв. Аспарухово;

11:00 ч. – Литийно шествие от храма до рибарското пристанище;

12:00​ч. - Отслужване на Велик Богоявленски водосвет на рибарско пристанище „Карантината“, oсвещаване на всемирните води и изваждане на Христовия кръст.

Молим всички, които желаят да се включат в ритуала по изваждането на Христовия кръст да се явят на 06.01.2022 г. /четвъртък/ в 11:00 ч. на рибарско пристанище „Карантината“.

С цел съблюдаване на всички ограничителни мерки, свързани с COVID-19, и с оглед безопасно протичане на мероприятието, бройката на записаните за скок ще бъде ограничена до 30 души.

Предварително записване на тел: 0894 351 949 / 052 370 040.

Възнаграждения СИК

Във връзка с изплащането на възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и на изборите за народни представители на 14.11.2021г. и 21.11.2021г., Ви информираме, че изплащането на възнаграждения ще започне на 06.12.2021 г. в сградата на район „Аспарухово“ след 15.00 часа в кабинет 102, ет.1.

За получаване на сумите е необходимо да представите:

1. Удостоверение издадено от РИК;

2. Лична карта.

Изплащане на възнагражденията ще се осъществява:

Всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.