asparuhovo logo

До всички заинтересовани

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 001/27.04.2012 г., на Гл.архитект на Община Варна, на основание чл.110,ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е съставен план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват: Западна граница от ПУР на м. "Зеленика", запад - ДГФ, юг- м."Боровец-север", север ДГФ и път. Поканваме ви, на основание чл.128,ал.5 от ЗУТ като заинтересована страна да прегледате плана, който се намира в административната сграда на Дирекция "УТ" район Аспарухово, с адрес: кв.Галата, ул."Кап.I-ви ранг Г.Купов" № 37, стая № 4, като в 14-дневен срок от настоящото съобщението, може да изразите възражения по него, ако имате такива.

0
0
0
s2smodern